جوراب خرگوش دخترانه

تومان ۱۲,۰۰۰

طول کف جوراب حدود: 13.5 سانتی متر